آب هوهو؛ چشمه ای از دل کوه های مهریز

آب هوهو؛ چشمه ای از دل کوه های مهریز
آب هوهو؛ چشمه ای از دل کوه های مهریز
مهم ترین چشمه کوه های کلات منشاد است که دارای مناظر بسیار دیدنی و جذاب بوده و از تونلی در دل کوه جاری می شود و به نام آب هو هو معروف است. در فصول کم آب سال تا عمقی حدود 20 متر در آن می توان پیش رفت و احتمال وجود مسیرها و تونل های بسیاری در داخل آن می رود ولی نفوذ در آن در حال حاضر بدون امکانات امکان پذیر نمی باشد.
ادامه مطلب