آب معدنی کمشک

آب معدنی کمشک
آب معدنی کمشک
آب معدنی کمشک در منطقهٔ کمشک از توابع بخش جناح شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده است. چشمه ای نمکی وجود دارد که بواسطهٔ تابش آفتاب آبش کمی گرم است و برای درمان بیماری های پوستی و روماتیسم مفید است. تنگ گری رودخانه در غرب کمشک تنگی است به نام گری رودخانه که منطقه بستک هرمزگان را به دهستان اشکنان وصل می نماید از این تنگ عبور می کند. از گلویه این رودخانه جاده ای خاکی جیپ رو ایجاد شده که پس از عبور از روستای کال به جلگه اشکنان منتهی می شود. این چشمه بر سر این راه و 1 میل به جنوب قرار دارد که آن را آب معدی کمشک می نامند.  
ادامه مطلب