آب معدنی اوکوزداغ

آب معدنی اوکوزداغ
از جاهای دیدنی شهرستان هریس که همه ساله از زمان آغاز فصل بهار تا ریزش برف زمستانی پذیرای میهمانان گردشگر و بیماران کلیوی است کوه اوکوز داغی و چشمه ی درمانی آن است. کوه اوکوز داغی بر سر راه جاده توریستی هریس-مشگین شهرو در 7 کیلومتری هریس واقع شده است. شهرت این کوه نه تنها به وجود بلندی ها و دره های باصفا بلکه به داشتن چشمه ی پر آبش در دل بلندی ها است. این چشمه بازدید کنندگان بیشتری از قلل دیگر کوه دارد. اوکوز داغی با ارتفاع 2588متر دارای جهت شمال شرقی – جنوب غربی بوده و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 16/47وعرض 20/11/38 می باشد. ارتفاع قله حدود 3100متر وارتفاع پناهگاه (چشمه آب معدنی) 2543مت...
ادامه مطلب