آب انبار گرمسار

آب انبار گرمسار
آب انبار گرمسار بزرگ ترین آب انبار شهرستان گرمسار می باشد و از بناهای بسیار جالب این ناحیه به شمار می رود. این آب انبار که از بناهای دوره قاجار می باشد، در ضلع شمالی مسجد جامع گرمسار بنا قرار دارد. منبع بزرگ و اصلی این آب انبار، که به صورت گنبد پله ای مدور آجری می باشد، در داخل کوچه بوده که به صورت میدانگاهی درآمده است. معماری آب انبار گرمسار تعداد پله های مدور آن از ابتدای زمین تا ابتدای بادگیر 24 پله می باشد. عمق آبگیر آن حدود 14 متر بوده که به مدت 5 ماه از سال، آب آشامیدنی اهالی شهر و حومه آن را تأمین می کرده است. در رأس گنبد این آب انبار یک هواکش مکعبی شکل کوچک برای تهویه هوای داخل...
ادامه مطلب