آب انبار پنج بادگیر کیش

آب انبار پنج بادگیر کیش
آب انبار پنج بادگیر کیش
در سال 1372 شمسی در محل یک آب انبار قدیمی که در سالهای قبل از آن به منظور جمع آوری آب های سطحی احداث شده بوده است، آب انبار سنتی و پنج بادگیر جزیره کیش ساخته شده است. این آب انبار یکی از جاذبه های گردشگری جزیره کیش در استان هرمزگان است که در شمال جزیره واقع شده است. معماری آب انبار پنج بادگیر کیش به سبک معماری سنتی یزد می باشد و این آب انبار از دو گنبد و پنج بادگیر احداث شده است. اما همانطور که مشخص است احداث بادگیرهای بر روی آب انبار برای خنک نمودن فضای داخلی بنا بوده است. در ساخت آب انبار کیش پنج بادگیر، در بالای ورودی آب انبار، روزنه هایی ایجاد شده که برای متعادل ساختن هوای داخل آب انبار در...
ادامه مطلب