آب انبار در ایران

آب انبار در ایران
آب انبار در ایران
فلات مرکزی ایران، یکی از نقاط خشک دنیاست. مردم این مرز و بوم، نسل ها خود را با خشکی و کمبود آب وفق داده و راهکارهایی برای مقابله با آن یافته اند. آنها آب را در فصول پربارش توسط قنات به زیستگاه خود انتقال داده و آن را در آب انبار ذخیره می کردند و سپس در فصول کم آبی از آن استفاده می کردند. آب انبار در ایران شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک بخش عمده ای از ایران، تاثیر ژرف و بنیادی در خلق پدیده های گوناگون معماری این سرزمین گذاشته است. ریزش های آسمانی در ایران، به جز ناحیه شمالی و سواحل دریای مازندران، در بقیه نواحی بسیار کم است. به همین دلیل، از دیرباز در بیشتر دشت های وسیع ایران، برای دسترسی...
ادامه مطلب