آب انبار خرمن زار

آب انبار خرمن زار
آب انبار خرمن زار
قدمت بنا که به دوران قاجار باز می گردد، موقعیت آن که در میانه کشتزارهای ندوشن واقع است و کارکرد آب انبار و فضای جانبی آن در کشاورزی سنتی را می توان از ویژگی های قابل توجه آب انبار خرمن زار بر شمرد. مصالح به کار رفته در آب انبار خرمن زار خشت و گل، آجر، سنگ و دیمه است. آب انبار دارای یک بادگیر دو طرفه با پلان مستطیل شکل است که در جبهه غربی واقع است و نقش آن در آب انبار تهویه فضای خزینه و خنک سازی آب موجود در آن است. دهانه های بادگیر آب انبار رو به غرب و شرق است و هر دهانه دارای دو قفسه می باشد. نحوه دسترسی به پاشیر از طریق 6 پله صورت می گیرد که مسیر آن به صورت L شکل است. اتاقی در جبهه شمالی آب ...
ادامه مطلب