آب انبار حاج مهدی

آب انبار حاج مهدی
آب انبار حاج مهدی
آب انبار حاج مهدی که به آب انبار محله بالا نیز شهرت دارد، از آثار دوره قاجار به حساب می آید و در استان مرکزی و شهر نراق قرار دارد این آب انبار همچنین به علت اینکه رو به روی مسجد جامع شهر نراق قرار دارد به آب انبار مسجد جامع نیز مشهور است. این آب انبار توسط حاج مهدی ولد عبدالله ساخته شده و دارای پلان شمالی جنوبی است. آب انبار حاج مهدی در سال 1380 توسط سازمان میراث فرهنگی، با شماره 4606 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. معماری آب انبار حاج مهدی دارای منبع ذخیره آب، پوشش منبع آب، بادگیر، راه پله، پا شیر و سردر تزئینی است. منبع ذخیره آب آن مکعب مستطیل بوده و از سقف گنبدی شکل و یک بادگیر...
ادامه مطلب