آب انبار حاج مهدی هرات

آب انبار حاج مهدی هرات
آب انبار حاج مهدی معروف به شیر حاج مهدی(جنب مسجد جامع بهاباد دارای 50 پله و ارتفاع 15 متر ) مربوط به دوران زندیه می باشد .  
ادامه مطلب