آب انبار جوهر هر، یزد

آب انبار جوهر هر، یزد
این بنا در نزدیکی قبرستان جوهرهر (جوی هرهر) واقع گردیده و براساس سنگ نوشته تاریخی آن ، در سال 1222 ه.ق توسط افراد خیر ساخته شده است.  
ادامه مطلب