آب انبار ابراهیم آباد

آب انبار ابراهیم آباد
آب انبار ابراهیم آباد
در میانه راه شهر قم به شهر اراک روستایی به نام ابراهیم آباد واقع‏ است که تنها قنات آن دارای تاریخ بیش از یک هزار سال است.مادر چاه‏ این قنات مخروطی شکل است زیرا قطر دهانه میله آن حدود یک متر و قطر محل اتصال میله به کوره به حدود 10 حلقه می‏رسد.میله‏های بعدی‏ پس از مادر چاه که تعداد آنها به 40 حلقه می‏رسد هرکدام حدود 100 متر عمق دارند و مادر چاه نیز دارای عمقی حدود 110 ذرع می‏باشد.. -عمق مادر چاه حدود 110 ذرع برابر با 114 متر -عمق 40 میله پس از مادر چاه،هر یک 100 ذرع،مشهور به‏ چاه‏های 100 منی -مزد لایروبی هر حلقه از 40 میله در هر بار،100 من گندم(300 کیلوگرم) قنات‏های مذکور دارای 18 کی...
ادامه مطلب