آب انبارهای اوز

آب انبارهای اوز
آب انبارهای اوز در 30 کیلومتری غرب شهرستان لار واقع شده اند و ظاهرا از آثار دوران صفویه هستند که در دوران اخیر مرمت شده اند. اِوَز از دیرباز با مشکل آب شرب روبرو بوده است و خشکسالی و زمین های شور نیز به این امر دامن زده است. آب لوله کشی این شهر در گذشته شور بود و برای شستشو و آبیاری گیاهان مورد استفاده قرارمی گرفت. هر چند اوز هنوز هم با مشکل آب روبروست و از آب آب انبارها نیز بی نیاز نگشته است، زیرا وفور آب شیرین منوط به بارندگی کافی است. گفتنی است در گذشته و حال منبع اصلی آب شرب مردم شهر اوز، از آب انبارهای زیادی که در شهر و خارج از شهر وجود دارد تهیه می شود که در زبان محلی به آن برکه می گو...
ادامه مطلب