آبشار کوه شاه راور

آبشار کوه شاه راور
آبشار کوه شاه راور
آبشار کوه شاه در استان کرمان واقع است. این آبشار در دامنه های قله 4350 متری کوه شاه در 12 کیلومتری شمال غربی شهرستان را بر قرار گرفته است. ارتفاع آبشار در حدود 15 متر و در ارتفاع 3260 متری از سطح دریا واقع است. این آبشار در ارتفاعات هزار قرار گرفته که بلندترین قله آن کوه هزار با ارتفاع 4501 متر چهارمین قله مرتفع کشور محسوب می گردد. کوه هزار به دلیل داشتن هزار نوع گیاه گوناگون، هزار نامیده شده است و با مساحت 900 کیلومتر مربع سرچشمه رودخانه هایی چون هلیل رود تهرود می باشد. مرتفع ترین مناطق مسکونی ایران روستاهای باب زنگی و اردیکان با ارتفاع بیش از 3300 متر در کوه هزار قرار دارند. این کوه در 100 ک...
ادامه مطلب