آبشار کول چپ خرم آباد

آبشار کول چپ خرم آباد
آبشار کول چپ خرم آباد
آبشار کول چپ در استان لرستان واقع است. این آبشار تنها در فصل های پر آب سال جاری است. این آبشار فصلی در 75 کیلومتری محور خرم آباد به اندیمشک در مسیر اتوبان جدید قرار دارد. در پای این آبشار یکی از زیستگاه های سمند لرستانی است که در خطر انقراض نسل قرار دارد. ریزش قطرات آب در دل کوه باعث ایجاد اشکالی زیبا در دل سنگ ها شده که قابل توجه است. آبشار از فراز تخت سنگی بزرگ به پایین می لغزد. آبشار در ارتفاع 923 متری از سطح دریا واقع شده است. در اطراف این منطقه آثاری از زندگی غار نشینی مشاهده شده است. جغرافیا آبشار کول چپ کول چپ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان پل دختر در استان لرستان است. این ...
ادامه مطلب