آبشار کنگ

آبشار کنگ؛ جاری کننده حیات در خراسان رضوی
آبشار کنگ؛ جاری کننده حیات در خراسان رضوی
آبشار کنگ در روستایی با همین نام، در استان خراسان رضوی واقع است. روستای کنگ در28 کیلومتری غرب مشهد (21کیلومتر از پل وکیل آباد) و درقسمت جنوبی رشته کوه های بینالود و درفاصله 22 کیلومتری جنوب طرقبه واقع گردیده است. این روستا در یکی ازدامنه های شمال شرقی ارتفاعات بینالود و درجوار رودخانه کنگ احداث شده و در محور دره این رودخانه قرار دارد. روستای کنگ ضمن برخورداری ازمناظر بدیع دارای چشمه سارها و باغات گوناگون و آبشارهای فراوان که بهترین آن ها آبشار کنگ می باشد،‍ است. روستای کنگ از سکونت گاه هایی است که با الهام گرفتن ازطبیعت و با تسلیم و ستیز با آن درطی قرن ها و برای نیاز مردمان این سکونت گاه رشد و...
ادامه مطلب