آبشار کرکبود طالقان

آبشار کرکبود طالقان
آبشار کرکبود طالقان
آبشار کرکبود که با نام آبشار کر نیز خوانده می شود، یکی از آبشارهای استان البرز است که در شمال شرقی روستای کرکبود در شهرستان طالقان قرار دارد (فاصله روستا تا آبشار در حدود 30 دقیقه است). این آبشار ارتفاع زیادی ندارد اما قدرت و حجم آب عبوری از آن که از دهانه ای باریک می گذرد، بسیار باشکوه جلوه می کند. این آبشار و رود خروشان آن از ارتفاعات حصارچال سرچشمه می گیرد. در مجاورت آبشار و در زیر صخره های کوه، حفره هایی وجود دارند که در نتیجه پیچیده شدن صدای آب در این فضاهای بسته امکان شنیدن صداهای دیگری وجود ندارد. روستای کرکبود در بخش بالا طالقان شهرستان طالقان واقع شده است.
ادامه مطلب