آبشار کرد علیا

آبشار کرد علیا
آبشار کرد علیا
آبشار کرد علیا در 95 کیلومتری غرب اصفهان و شمال روستای کرد علیا (یا کرد بالا از توابع شهرستان تیران و کرون) در ارتفاعات دالانکوه قرار دارد. این آبشار که از آب شدن چال برف های دالانکوه جریان می یابد، در اوایل بهار آبریزی بیشتری دارد و در تابستان خشک می شود. ارتفاع این آبشار حدود 50 متر می باشد.  
ادامه مطلب