آبشار چکان

آبشار چکان
آبشار چکان
آبشار چکان یکی اززیباترین و جذابترین آبشارهای ایران و از عجایب و شگفتی‏های طبیعت بکراستان لرستان است که در در جنوب غربی الیگودرز و در بخش ززوماهرو قرار دارد و مشرف به روستاهای منطقه چکان واقع شده است و پس از طی مسافتی به سمت دشت چکان، به آب زیبای داسار وصل شده و رودخانه چکان را تشکیل می دهد، رودخانه چکان نیز پس از طی مسافت کوتاهی به آب دهقادی وصل و نهایتاً وارد رودخانه زز می شود. آبشار چکان از درون غاری مشرف به زمین زراعی چکان بیرون می آید که فوران آن دهها متر طول دارد و آهنگ آن هر بیننده و شنونده ای را به وجد می آورد. ارتفاع این آبشار حدود30متر می باشد. اطراف آبشار و امتداد رودخانه س...
ادامه مطلب