آبشار چلم علی آباد کتول

آبشار چلم علی آباد کتول
آبشار چلم علی آباد کتول
آبشار چلم در روستای زرین گل در شهرستان علی آباد کتول در استان گلستان واقع شده است. آبشار چلم زرین گل از لحاظ موقعیت مکانی ویژگی های خاصی دارد. آبشار چلم زرین گل به صورت پلکانی در 5 مرحله از صخره های عمودی به پایین میریزد و حوضچه کوچکی در پای آن ایجاد شده. روستای زرین گل در ده کیلومتری شهرستان علی اباد کتول در استان گلستان واقع شده است. موقعیت جغرافیایی دهنه زرین گل روستایی بسیار زیبا و سر سبز با جنگل هایی بکر و دست نخورده که چهار فصل آن واقعا دیدنیست. مردم آن غالبا کشاورز هستند و محصول اصلی آن ها برنج می باشد. روستای زرین گل از چهار طرف توسط کوه های سر سبز احاطه شده که مهمترین آن ها قل...
ادامه مطلب