آبشار پیچه آدران

آبشار پیچه آدران
آبشار پیچه آدران
آبشار پیچه آدران در فاصله 15 کیلومتری شهرستان کرج استان البرز در مسیر منتهی به چالوس و به فاصله کمی بعد از آبشار هفت چشمه قرار دارد. این آبشار صخره ای از درون دره ای کوچک بیرون آمده و به رودخانه کرج می ریزد.  
ادامه مطلب