آبشار مارگون سپیدان ؛ مرتفع ترین آبشار چشمه ای در جهان

آبشار مارگون سپیدان ؛ مرتفع ترین آبشار چشمه ای در جهان
آبشار مارگون در دره های غرب شهرستان سپیدان قرار گرفته است. ارتفاع این آبشار 70 متر و عرض آن به 100 متر می رسد. آبشار مارگون که در روستایی به همین نام واقع شده است، یکی از بزرگ ترین و با شکوه ترین آبشارهای ایران است، که از نظر زیبائی، بزرگی و حجم آب خروجی با آبشار شوی لرستان رقابت می کند. دسترسی به آبشار مارگون فاصله این آبشار از اردکان فارس تقریبا 48 کیلومتراست. اگر از یاسوج قصد عزیمت به آبشار مارگون را داشته باشید، طول مسیر 65 کیلومتر می باشد. در میانه راه پس از کیلومتر 29 جاده یاسوج به اقلید و انتخاب جاده آبشار مارگون می توانید به این آبشار زیبا برسید. راه ماشین رو تا حدود 800 متری آ...
ادامه مطلب