آبشار قاران قلوخ بوئین زهرا

آبشار قاران قلوخ بوئین زهرا
آبشار قاران قلوخ بوئین زهرا
قاران قلوخ دره در زبان آذری به معنی دره تاریک است. دو طرف آبشار را ارتفاعات بلندی احاطه کرده و واقع شدن آبشار در سمت جنوب و عدم تابش خورشید باعث نام گذاری این منطقه به قاران قلوخ گردیده است. سمت راست آبشار از روبرو را سنگ های صخره ای بلندی تشکیل داده است که به علت صعب العبور بودن آن زیستگاه مناسبی برای عقاب ها وکرکس ها است. همچنین بالادست آبشار در حاشیه رودخانه پوشیده از در ختان گردو است. سمت چپ آبشار با یک شیب تند و پوشش گیاهی انبوه به قله قاباخ قوزی متصل می شود و آبشار که بین این دو بلندی قرار گرفته با ارتفاعی حدود 15 متر و عرض دهانه تقریبی 4 متر از آن جاری است. آبشار قاران قلوخ آبشاری دایمی...
ادامه مطلب