آبشار فدامی؛ شور و شیرین در یک قاب

آبشار فدامی؛ شور و شیرین در یک قاب
آبشار فدامی؛ شور و شیرین در یک قاب
آبشار فدامی، یکی آبشارهای استان فارس است که در شهر فدامی، شهرستان داراب واقع شده است. فاصله این آبشار از مرکز استان فارس 380 کیلومتر است که در آخرین نقطه جنوب شرقی فارس در مسیر بندرعباس واقع شده است. آبشارهای شور و شیرین فدامی در هشت کیلومتری شمال غربی شهر فدامی و در فاصله 135 کیلومتری جنوب شرقی شهر داراب واقع شده است. آبشار فدامی یکی از ویژگی های آبشار فدامی وجود چهار نوع آب شور و شیرین و سرد و گرم است که در فاصله 20 متری آبشار شیرین با هم مخلوط می شوند و استخر طبیعی زیبایی را پدید می آورند. ارتفاع آبشار شور فدامی که در بالادست آبشار شیرین واقع شده 10 تا 15 متر است. عرض آبشار شیرین...
ادامه مطلب