آبشار فاریاب دشتستان

آبشار فاریاب دشتستان
آبشار فاریاب دشتستان
آبشار فاریاب دشتستان در استان بوشهر واقع است. این آبشار از به هم پیوستن آب چشمه های منطقه فاریاب دشتستان، رود فاریاب و آبشار زیبای آن تشکیل می شود. با توجه به دمای بالای استان و کم آبی در این منطقه، آبشار فاریاب و چشمه سارهای اطراف آن بسیار مهم تلقی می شوند. مهمترین چشمه این منطقه چشمه تنگ فاریاب است که اهالی روستای فاریاب برای آبیاری باغ های خود از آن استفاده می کنند. آبشار فاریاب پشتکوه در روستای فاریاب در شهرستان دشتستان واقع است. وجه تسمیه فاریاب معرب پاریاب است. پاریاب (پا روی آب) به معنی زمینی است که به وسیله آب قنات یا رود آبیاری می شود. این نام نشان از قدمت تاریخی این روستا دار...
ادامه مطلب