آبشار شاه لولاک

آبشار شاه لولاک
این آبشار در 5 کیلومتری جنوب شهر چرمهین از توابع شهرستان لنجان در استان اصفهان واقع شده است. آبشار شاه لولاک در کوهی به همین نام به ارتفاع 2750 متر از رشته کوه های واقع در زاگرس مرکزی قرار دارد و ارتفاع آن به 70 متر می رسد. منحصر به فرد بودن این آبشار از این جهت است که به صورت چشمه ای پرآب و خروشان، از دیواره مرتفع کوه با شیب منفی سرچشمه می گیرد در حالی که اغلب آبشارهای ایران به صورت جوی روانی از روی سطح سرازیر می گردند. این آبشار از آبشارهای دائمی استان اصفهان است اما میزان آبدهی آن در طول سال متفاوت است. این آبشار در زمستان کاملاً یخ زده و قندیل های زیبا و قطور یخی به ارتفاع 70 متر تشکیل می ...
ادامه مطلب