آبشار سپهسالار البرز

آبشار سپهسالار البرز
آبشار سپهسالار البرز
آبشار سپهسالار کرج-جاده چالوس در استان البرز واقع است. آبشار سپهسالار در کیلومتر 45 جاده کرج – چالوس بعد از پل خواب در منطقه آسارا قرار دارد. در مسیر رودخانه منتهی به روستای سپهسالار آبشارهای کوچک و بزرگ متعددی وجود دارد که پس از طی مسیر یک الی یک و نیم ساعته قابل دسترسی است. دره شمالی جنوبی رودخانه سپهسالار در جنوب قله هفت خان و در حاشیه شرقی البرز غربی است. این دره از مناطق ییلاقی جاده پر پیچ و خم چالوس محسوب می شود. دره سپهسالار در ابتدا اندکی فراخ و هر چه به آبشار نزدیکتر می شویم تنگ تر می شود. در نهایت مسیری صخره ای است که در زیر شیب های تند به جناح جنوبی قله هفت خان منتهی می شود. ...
ادامه مطلب