آبشار سوهان

آبشار سوهان
آبشار سوهان
آبشار سوهان یکی از آبشارهای استان البرز است که در 25 کیلومتری غرب شهرک طالقان و 4 کیلومتری شمال غربی روستای سوهان قرار دارد. این آبشار در میان اهالی روستا به «چُره» معروف است زیرا در گویش مردم روستای سوهان واژه چُره به معنای آبشار و محلی است که آب از بالا به پایین می ریزد. البته اگر ارتفاع آب کم باشد، به آن چُرنا می گویند.  
ادامه مطلب