آبشار سوستون لواسانات

آبشار سوستون لواسانات
آبشار سوستون لواسانات
آبشار سوستون لواسانات در استان تهران واقع است. این آبشار در شمال شرقی دهستان افحه واقع شده است. افجه یکی از روستاهای دهستان لواسان کوچک بخش لواسانات در شهرستان شمیرانات استان تهران ایران است. افچه که مرکز دهستان لواسان کوچک است، روستایی بزرگ و آباد و در فاصله پنج کیلومتری از شمال خاور شهر لواسان مرکز بخش لواسانات واقع گشته و ناحیه ای کوهستانی و سردسیر است.آب افچه از رودخانه و چشمه ساران تامین میگردد . افچه 44 هکتار باغ و قلمستان و 28 هکتار کشتزار گندم و جو دارد،محصولش گندم و جو و بن شن و عسل و میوه اش سیب و گیلاس و آلبالو است و شغل مردمش کشاورزی و گله داری است. دسترسی آبشار سوستون پس ا...
ادامه مطلب