آبشار سفیده

آبشار سفیده
آبشار سفیده
آبشار سفیده ندوشن در کیلومتر 2 جاده ندوشن-میبد قرار دارد و آب این آبشار شور و نمکین می باشد و در اطراف این آبشار قندیل های نمکی زیبایی وجود دارد و دارای زیبایی های منحصر به فردی می باشد و دارای طبیعتی زیبا و خوش آب و هوا می باشد.    
ادامه مطلب