آبشار سرگچ

آبشار سرگچ
آبشار سرگچ
آبشار سرگچ به بلندای 8 متر در شمال غربی رامهرمز و فاصله 6 کیلومتری از این شهر واقع است و آب آن محیطی سرسبز در کوه های گچی اطراف آن به وجود آورده است. در مسیر این آبشار 3 غار وجود دارد. این آبشار در مسیر خود نی زارها و لغوم زارهای زیادی را تا منطقه سورخانمی « Sur- e- KHanomi» به وجود آورده است که متأسفانه برداشت آب توسط امور عشایر از بالا دست این آبشار موجب تضعیف آن شده است. به دلیل نزدیکی آن به رامهرمز می تواند محیطی مناسب برای جذب گردشگر باشد.  
ادامه مطلب