آبشار سرخ بند طالقان

آبشار سرخ بند طالقان
آبشار سرخ بند طالقان
آبشار سرخ بند یا گرگ واز در استان البرز واقع است. این آبشار در ارتفاعات روستای سوهان طالقان قرار دارد. آبشار سرخ بند چره، در فاصله حدود 3 کیلومتری شمال شرق روستای سوهان قرار دارد. مسیر دسترسی، در شرق روستای سوهان به سمت منطقه و نهر میان راه است. سپس از مسیر دره به سمت شمال و سرچشمه نهر جاری دارای مسیر پاکوب و راه مالرو است. بعد از حدود یک و نیم ساعت، پیاده روی، تپه ای با خاک قرمز مشاهده می شود. سپس در دو طرف دره، به صورت صخره ای بلند و سرخ رنگ، آبشار سرخ بند، مشاهده می شود. آبشار سرخ بند، در حدود 10 متر ارتفاع دارد و در تابستان کم آب است. روستای سوهان در 25 کیلومتری غرب شهرک طالقان واقع است...
ادامه مطلب