آبشار زیبا کوه؛ 4 آبشار فصلی در یک قاب

آبشار زیبا کوه؛ ۴ آبشار فصلی در یک قاب
آبشار زیبا کوه؛ ۴ آبشار فصلی در یک قاب
مجموعه آبشار زیبا کوه شامل 4 آبشار فصلی که در منطقه ای خوش آب و هوا قرار دارد. موقعیت جغرافیایی آبشار زیبا کوه مجموعه آبشار زیبا کوه در استان فارس قرار دارد. این منطقه است که در شمال شهر پیر و در فاصله 2 کیلومتری شمال این شهر در منطقه ای کوهستانی به نام زیبا کوه واقع شده است. ارتفاع آبشارهای زیبا کوه از سطح دریا در حدود 1200 متر است. آبشارها پس از جاری شدن در این منطقه به دریاچه فصلی شهر پیر در جنوب این شهر که گل نام دارد میریزند. شهر پیر مرکز بخش ایزدخواست از توابع شهرستان نوپای زرین دشت استان فارس می باشد. مناطق اطراف شهر بیابانی است و در جنوب شهر دریاچه فصلی به نام گِل واقع شده و دش...
ادامه مطلب