آبشار روزیه چاشم

آبشار روزیه چاشم
آبشار روزیه چاشم
آبشار روزیه یکی از آبشارهای زیبا در استان سمنان است. این آبشار در مسیر چاشم خطیرکوه واقع شده است. این مسیر برای کسانی که قصد سفر از سمنان به مازندران را دارند می تواند جالب توجه باشد زیرا مسیر شهمیرزاد به چاشم و سپس خطیر کوه مسیری کوهستانی و زیباست آبشار روزیه در این مسیر حدود 20 کیلیومتر بعد از چاشم در مسیر خطیرکوه در سمت چپ جاده قرار دارد قرار گرفتن دو کوه بلند و آبشار بین آن این فضا را زیبا و شگفت انگیز کرده است. دیدن این آبشار را به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم. مسیر دسترسی به شهمیرزاد چاشم 20 کیلومتری جاده خطیر کوه بروید. پیشنهاد ساوش در ابتدای این آبشار با سنگ بلندی روبرو می شوید...
ادامه مطلب