آبشار رودشیر سپیدان

آبشار رودشیر سپیدان
آبشار رودشیر سپیدان
آبشار رودشیر،آبشاری بسیار زیبا با ارتفاع 2000 متری از سطح دریا. موقعیت جغرافیایی آبشار رودشیر دراستان فارس قرار دارد. این آبشار در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا از ارتفاعات مشرف به رودشیر سرچشمه گرفته و به این رود میریزد. ارتفاع آبشار در حدود 15 متر است و در فاصله 10 کیلومتری جنوب شهرستان سپیدان واقع شده که در نزدیکی این آبشار 2 آبشار دیگر با ارتفاع کمتر نیز به چشم میخورد که به آبشارهای رودشیر شهرت دارند. در نزدیکی این آبشار تنگ رودشیر قرار دارد که عبور از این تنگه نیاز به مهارتهای فنی دارد و در قسمتهایی از آن بستر تنگه کاملا به وسیله آب پوشیده شده اند. امکان دسترسی به این آبشار از طریق...
ادامه مطلب