آبشار دیز خلخال

آبشار دیز خلخال
آبشار دیز خلخال
دیز روستایی است که در استان اردبیل، شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان شال قرار دارد. روستای دیز در نوار مرزی بین استان اردبیل و آذربایجان شرقی قرار دارد. در ابتدا روستای دیز در بخش کاغذ کنان میانه بود که از توابع آذربایجان شرقی است. اینک با استان شدن اردبیل روستای دیز به خلخال سپرده شده است. آبشار دیز در میان تنگه ای عمیق قرار دارد و تاج آن نسبت به کف دره بیرون زدگی زیادی دارا است. ارتفاع آبشار دیز بیشتر از 50 متر است. شهر هشجین شهر هشجین مرکز بخش خورش رستم شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل در شمال غرب ایران است. بخش خورش رستم از شمال با خلخال و کوثر از جنوب با استان زنجان از شرق با ب...
ادامه مطلب