آبشار دره گلم دخترکش

آبشار دره گلم دخترکش
آبشار دره گلم دخترکش
آبشار دره گلم دخترکش در فاصله 47 کیلومتری شمال جیرفت واقع در استان کرمان و در بخش سردسیر دلفارد، در دره ای شرقی-غربی و مملو از چنار قرار گرفته است. گُلم در مناطق جنوبی استان، همان حوضچه آبی است که در رودخانه ها و یا در محل آبریز آبشارها به وجود می آید و گُلم دخترکش، شاید تداعی کننده حادثه ای باشد که ناشی از غرق شدن دختری در آنجا باشد و یا تمثیل زیبای آن از این اصطلاح استفاده شده است. اما برای این مورد سندی وجود ندارد و بیشتر بر گرفته از متن عام جامعه است. این آبشار از چهار حوضچه یا گُلم تشکیل شده که گُلم دوم برزگتر از بقیه است و ارتفاع آبشار هم در آن به حدود 10 متر می رسد. البته باید اشاره ...
ادامه مطلب