آبشار دره اسپر

آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی
آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری در 24 کیلومتری شاهرود در منطقه خرقان واقع است. آرامگاه مذکور در شمال خرقان و بر روی تپه ای قرار دارد به طوری که معلوم می شود و حاجی زین العابدین شیروانی در کتاب ریاض السیاحه نوشته «تپه مذکور مرکز آبادی خرقان بوده ولی در حال حاضر ساختمان های جدید روستا در جنوب آن تپه بنا گردیده و قبر شیخ ابوالحسن در سمت شمال روستا قرار گرفته است». ساختمان قبلی آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی چندان امتیازی نداشت و بنای آن از آجر و به صورت خیلی معمولی بود ولی اداره کل باستان شناسی برای ایجاد ساختمان فعلی اقدام مجدانه ای به عمل آورد و در سال 1352 خورشیدی س...
ادامه مطلب
آبشار دودوزن
آبشار دودوزن
برای دسترسی باید از شفت به روستای احمدسر گوراب ، روستای شالماء،سفید نرگس ،بازارچه علیسرا، بقعه آقا سید کاس و آقا سید رضی و سیاه نرگس بگذریم ، . بعد از سیاه نرگس به روستای خرم کش می رسیم، در مسیر همچنان رودخانه زیبا را همگام با خود می بینیم که از آبشار زیبای دود وزن خرم سرچشمه می گیرد. در 2 کیلومتری روستای توسه، روستای توریستی و زیبای خرم کش وجود دارد که 700 متر بعد از آن به تابلویی می رسیم که روی آن نوشته شده است 800 متر با آبشار دود وزن خرم ( 500 متر مانده به آبشار) بعد از طی 300 متر به انتهای مسیر ماشین رو می رسیم که پلی مابین این دو مسیر (خاکی و ماشین رو و مال رو) قرار دارد، بقیه مسیر تا به...
ادامه مطلب
آبشار دره اسپر
آبشار دره اسپر
آبشار زیبای دره اسپر از جاذبه های طبیعی و جذاب لرستان است که در 7 کیلومتری جنوب شهر دورود قرار دارد. این اثر خارق العاده در حاشیه ی روستایی به همین نام، در شرق تنگاه ای موسوم به ازنا واقع شده است. اطراف منطقه آبشار دره اسپر را کوهستانی عظیم و زیبا احاطه کرده است که دامنه های آن محل جوشش چشمه های فصلی و دائمی متعددی می باشد. آب آبشار دره اسپر، پس از فوران از ارتفاعات کوهستان، در بستر جویباری دل فریب به حرکت درمی آید و طراوت دره اسپر را صد چندان می کند. در این ره ی رویایی و کوهستان های اطراف آن جنگلهای سرسبزی وجود دارد که پوشش غالب آنها بلوط می باشد.
ادامه مطلب