آبشار دربند نهران قزوین

آبشار دربند نهران قزوین
آبشار دربند نهران قزوین
آبشار دربند نهران دراستان قزوین واقع است. این آبشار در دره ای سرسبز به نام دره دربند نهران واقع شده است. آبشار دربند نهران در جنوب روستای آلتین کش و در فاصله 7 کیلومتری از آن قرار دارد. آلتین کش، روستایی از توابع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین، دهستان خندان در استان قزوین است. ارتفاع آبشار در حدود 10 متر است که پس از ریزش از منطقه ای صخره ای حوضچه آب بزرگی ایجاد کرده است. ارتفاع آبشار از سطح دریا در حدود 980 متر است. این منطقه کوهستانی در شمال غربی استان قزوین و همجوار با استان های گیلان و زنجان قرار دارد. مهم ترین مسیر دستیابی به این منطقه جاده لوشان– سیردان است. متوسط بارندگی سالانه در این منطق...
ادامه مطلب