آبشار دربندسر

آبشار دربندسر
آبشار دربندسر
آبشار دربندسر در استان تهران واقع است. این آبشار به همراه دره زیبای آن 3 کیلومتر بعد از شمشک به سمت دیزین و در سمت راست جاده در کنار یک پیچ 180 درجه ای جاده قرار دارد که در سمت چپ جاده نیز امتداد این دره از روستای دربندسر آغاز می شود که هم از روستا و هم از میانه راه و از جاده می توان از زیباییهای این دره بهره برد . پوشش گیاهی این دره کوهستانی و بدون وجود باغات در مسیر و دارای سبزه زار و بوته های کم ارتفاع و گلپر به همراه آفتاب شدید و هوای خنک در تابستان است. کل مسیر راهپیمایی از کنار جاده حدود 1 ساعت زمان خواهد برد. ادامه این دره یکی از مسیرهای صعود به قله کلون بستک است. قله کلون بستک با ارتفا...
ادامه مطلب