آبشار توف اسپید ایذه

آبشار توف اسپید ایذه
آبشار توف اسپید ایذه
آبشار توف اسپید در استان خوزستان واقع است. این منطقه شامل دو آبشار بزرگ است که به آبشارهای اول و دوم توف اسپید شهرت دارند. این آبشارها در منطقه حفاظت شالو و مونگشت در استان خوزستان قرار دارند و از ارتفاعات این منطقه سرچشمه میگیرند. موقعیت آبشار توف اسپید آبشار توف اسپید یا توف سفید در 34 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ایذه در میان صخره هایی عظیم قرار گرفته اند. در فصل زمستان و سردشده هوا این آبشارهای یخ زده و مناظر زیبایی ایجاد می کنند. آبشار توف اسپید از طریق شهرستان ایذه، مسیر صعود به قله مونگشت از دره شناز و گردوسون قابل دسترسی هستند. منطقه حفاظت شده شالو و منگشت با مساحت 12991 هکتار وا...
ادامه مطلب