آبشار بازفت چهارمحال بختیاری

آبشار بازفت چهارمحال بختیاری
آبشار بازفت در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. این آبشار در منطقه بازفت بعد از روستای شیخ عالی و قبل از روستای گراب در مسیر جاده چهارمحال به خوزستان قرارگرفته است. برای رسیدن به آبشار بازفت از جاده اصلی حدود 15 دقیقه پیاده روی باید کرد. آبشار به صورت چشمه ای جوشان از میان شکافی همچون غار به بیرون می ریزد. آبشار پس از لغزش بر روی دیواره ای صخره ای تشکیل رودی کوچک را می دهد که در آخر به رودخانه بازفت می ریزد روستای بازفت آبشار بازفت شیخ عالی یا دره شیخ عالی روستایی در شهرستان کوهرنگ، بخش بازفت، استان چهارمحال و بختیاری است که بخش بازفت در 190 کیلومتری شهرکرد، مرکز استان چهارمحا...
ادامه مطلب