آبشار بابامنیر ممسنی

آبشار بابامنیر ممسنی
آبشار بابامنیر ممسنی
آبشار بابامنیر واقع در جنوب روستایی به همین نام در بخش ماهور میلاتی و در شهرستان ممسنی واقع شده است. این آبشار تا روستای بابامنیر 9 کیلومتر فاصله دارد و در کوه بزان از فراز دیواره ای عمودی به پایین میریزد. دسترسی آبشار بابامنیر در بخش ماهور ممسنی، با ورود به شهر بابامنیر از سمت نورآباد، پس از خروج از شهر، سمت چپ جاده اصلی، آبشار بابامنیر جاده ای فرعی خاکی وجود دارد که با طی 5 دقیقه مسیر (با خودرو) به طبیعت زیبا و بکری وارد میشوید. از همان بدو ورود به جاده خاکی اگر چشمان تیزبینی داشته باشید تماشای آبشار زیبایی در دل کوه شما را حیرت زده خواهد کرد. آبشاری که در نتیجه بارش های آسمانی هم...
ادامه مطلب