آبشار باباروزبهان لالی

آبشار باباروزبهان لالی
آبشار باباروزبهان لالی
آبشار باباروزبهان در شهرستان لالی واقع شده است. آبشار باباروزبهان در واقع آبشارهای بسیار زیبایی است که از کوه های اطراف سرازیر می شود. سوابق و پیشینه تاریخی شهرستان لالی پیشینه تاریخی کهن دارد؛ چنان که حدود 60 سال قبل پروفسور گریشمن، باستان شناس فرانسوی، قدیمی ترین آثار سکونت انسان در فلات ایران را در غاری در شمال لالی به نام غار «پبده» کشف کرد. گریشمن معتقد بود که 15 هزار سال پیش مردمانی که در غار پبده می زیسته، اجداد بختیاری ها بوده اند. پس دور از انتظار نیست که لالی در دوران های تاریخی مختلف از کانون های زندگی در ایران بوده باشد؛ زیرا، اکنون آثار ارزشمندی از دوره های مختلف زندگی بشر در ل...
ادامه مطلب