آبشار اوبن سمنان

آبشار اوبن سمنان
آبشار اوبن سمنان
آبشار اوبن در استان مازندران و در مرز استان سمنان واقع است. این آبشار در مرز استان های سمنان و مازندران در منطقه حفاظت شده دودانگه قرار گرفته است. از نظر راه هوایی به روستای سرخده که در دامنهٔ جبهه جنوبی خط الرأس نرو-خیرو قرار دارد نزدیک است و از لحاظ مسیری که عمدتاً از طریق آن به آبشار می رسند به روستای میانا (در دامنه ی شمالی خط الرأس) نزدیک است. آب آبشار نیز به رودخانه ی شیرین رود می ریزد. اوبن در زبان محلی به معنای زیر آب است. ارتفاع آبشار از سطح آبهای آزاد در حدود 1800 متر است. این آبشار از چشمه طبیعی در بالادست خود تغزیه می شود و به رودخانه شیرین رود میریزد.
ادامه مطلب