آبشار اغشت ساوجبلاغ

آبشار اغشت ساوجبلاغ
آبشار اغشت ساوجبلاغ
آبشار اغشت در استان البرز واقع است. این آبشار در شمال روستایی به همین نام در منطقه ساوجبلاغ قرار گرفته است. روستای اغشت از توابع شهرستان ساوجبلاغ است و در بخش جندار شهرستان ساوجبلاغ در 46/35 درجه عرض شمالی و 57/49 درجه طول شرقی واقع شده است. فاصله روستا تا مرکز بخش حدود 12 کیلومتر است. منابع طبیعی شامل زمین زراعی، رودخانه ها، منابع آب و باغ ها حدود 100 هکتار بوده که به دو رودخانه گلین رود از جنوب، به روستا تکیه اغشت و باغبان کلا و از غرب و شمال غرب آجین دوجین و ولیان و از شرق به سیواندره و ورده محدود می شود. جغرافیا آبشار اغشت با توجه به قرارگرفتن روستا در منطقه کوهستانی و شرایط آب و ه...
ادامه مطلب