آبشار آق سو

آبشار آق سو
نگاهی کوتاه آبشار آق سو بین مرز دو استان گلستان و خراسان شمالی قرار داردواین آبشار یک آبشار خزه ای است و چیزی در حدود 15 متر ارتفاع دارد.این آبشار در مسیر رودخانه چشمه گلستان،نرسیده به تونل گلستان واقع شده است. دسترسی به آبشار   در جاده گرگان به سمت بجنورد قبل از تونل گلستان ،در قسمت شمالی جاده یک آسیا وجود دارد،از بین درختان با پای پیاده بگذرید تا به آبشار آق سو برسید.حالت و فرمی پله ای که در رودخانه ایجاد شده است به صورت طبیعی و هنر دست خود رودخانه می باشد.مسیر رود خانه حاصل از آبشار به یک تنگه که دارای صخره های بلند می باشد می رسد.برای رد شدن از آن باید از میان رودخانه رد شد....
ادامه مطلب