آبشار آبتاف ایلام

آبشار آبتاف ایلام
آبشار آبتاف ایلام
این آبشار یکی از آبشارهای زیبای استان ایلام است که در مسیر میمه به پهله (مرکز بخش زرین آباد شهرستان دهلران) و در نزدیکی روستای زرآب قرار دارد. این آبشار که محدوده وسیعی را در بر می گیرد، از گذشته به عنوان تفرجگاه، مورد استفاده ساکنان این منطقه بوده است.
ادامه مطلب