هتل های شیراز


هتل بزرگ شیراز

شیراز، دروازه قرآن، هتل بزرگ شیراز.

021-224-66158

شروع قیمت (برای هر شب)تومان552,630تومان420,000

رزرو

هتل هما شیراز

خیابان مشکین فام، جنب پارک آزادی، هتل هما شیراز.

021-224-66158

شروع قیمت (برای هر شب)تومان328,417تومان283,000

رزرو

هتل بزرگ چمران شیراز

شیراز، بلوار چمران،هتل بزرگ چمران شیراز.

021-224-66158

شروع قیمت (برای هر شب)تومان305,200تومان225,000

رزرو

هتل پارس شیراز

شیراز، بلوار زند،هتل پارس شیراز

021-224-66158

شروع قیمت (برای هر شب)تومان281,000تومان221,000

رزرو

هتل پرسپولیس شیراز

شیراز، بلوار آزادی، حدفاصل چهارراه حافظیه به میدان اطلسی هتل پرسپولیس شیراز.

021-224-66158

شروع قیمت (برای هر شب)تومان258,700تومان216,000

رزرو

هتل زندیه شیراز

شیراز، خیابان هجرت ، هتل زندیه

021-224-66158

شروع قیمت (برای هر شب)تومان258,766تومان188,000

رزرو

هتل رویال شیراز

شیراز، خیابان قرآن، بالاتر از میدان ابوالکلام، نبش کوچه 15

021-224-66158

شروع قیمت (برای هر شب)تومان286,888تومان278,000

رزرو

هتل ستارگان شیراز

شیراز - بلوار آزادی - نبش خیابان ارم - هتل ستارگان

021-224-66158

شروع قیمت (برای هر شب)تومان360,000تومان253,000

رزرو

هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان 22 بهمن، هتل پارسه شیراز.

021-224-66158

شروع قیمت (برای هر شب)تومان287,000تومان240,000

رزرو

هتل پارسیان شیراز

شیراز - چهارراه زند - خیابان رودکی - هتل پارسیان شیراز، کد پستی 7135753581

021-224-66158

شروع قیمت (برای هر شب)تومان287,000تومان195,000

رزرو