شفت

استخر طبیعی چماچا
استخر طبیعی چماچا
این استخر طبیعی در روستای چماچا از توابع شهرستان شفت واقع شده است. چماچا از روستاهای بسیار قدیمی این شهرستان می باشد که از تاریخی بسیار مهم می باشد و در نهضت جنگل یکی از پایگاه های جنگلیان بوده است. این روستا از نظر اقتصادی نیز بسیار مهم می باشد.  
ادامه مطلب