راور

راور
راور درحاشیه کویر بزرگ ایران قرار گرفته و از شمال به کویر بزرگ، از جنوب به کرمان و زرند، از خاور و جنوب خاوری به کویر لوت و از باختر به بافق محدود می شود. از آن جا که این منطقه بر سر راه کویری کرمان ـ شهداد قرار دارد راور نامیده شده است. به طوری که گفته شده حدود 16 قرن پیش، راور محل زندگی زرتشتیان بوده و خاور زمین خوانده می شده است. مرکز شهرستان راوراز نظر جغرافیایی در 56 درجه درازای خاوری31 درجه و 15 دقیقه پهنای شمالی و در ارتفاع 1175 متری از سطح دریا واقع است. آب و هوای راور معتدل خشک بوده و میزان بارندگی سالانه 35 میلی متر است. کشاورزی در این منطقه به صورت آبی انجام می شود و تنها نیمی از...
ادامه مطلب
روستای گوجر همجوار با قلعه ۴۰۰ساله
گوجر (راور) بخاطر احترام مردمش به تاریخ میشناسند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان راور در استان کرمان که دارای قلعه ای 400ساله است و سالم بودن قلعه نشان دهنده این است که مردمش تاریخ گوجر را تاریخ اجدادی خود می دانند. روستای گوجر درمنطقه غنی راور قرار دارد دارای جمعیتی بالغ بر 1000 نفر ، شغل اصلی مردم روستای گوجر کشاورزی است و حاصل آن مناطق زیبای اطراف روستاست. در گذشته بعلت آب فروان راور قطب کشاورزی منطقه بوده است .در گوجر جو، گندم، ارزن، پنبه، ذرت، پسته و انارکاشت میشد ولی درحال حاضرا بعلت کم آب تنها پسته محصول کاشت روستای گوجر است. اکثر زنان این روستا به قالیبافی پر رنگ ولعاب کرمانی م...
ادامه مطلب
آبشار فیض آباد راور
آبشار فیض آباد راور
آبشار فیض آباد در استان کرمان واقع است. این آبشار با فاصله 45 کیلومتر در شمال غرب شهر راور، در بخش بالایی روستای فیض آباد قراردارد و حدود 2 کیلومتر از فیض آباد علیا بالاتر است. آبشار فیض آباد به صورت خروشان از شیب دیواره سرازیر می گردد و به دلیل قرار گرفتن تخته سنگ ها در مسیر حرکت آب و پرتاب سریع آب، صدای خروش زیبایی را در فضا می پراکند. ارتفاع آبشار فیض آباد کمتر از 5 متر است؛ اما جریان آب آن، فیض آباد را به یکی از زیباترین مناطق روستایی شمال استان تبدیل نموده است. روستای فیض آباد روستای فیض آباد که حدود 5 قرن قدمت دارد، با موقعیت طبیعی دره ای و ارتفاع متوسط 2160 متر در 45 کیلومتری شم...
ادامه مطلب